Ved å benytte fastkarmer kan en få rimeligere løsninger og en er mer fleksibel i form. En kombinasjon av fastkarm og åpningsvindu er også mye brukt.